BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Adéla Brožíková";RSVP=TRUE:mailto:ada.brobro@volny.cz CLASS:PUBLIC CREATED:20200411T091031Z DESCRIPTION:Liga škol – 20. ročník\n\n\nZákladní informace\n\n\nMís to: Stadion u Ploučnice Česká Lípa\nZačátek: 12:00\nOficiální zah ájení: 14:00\nKonec: 19:00\nStartovné: 30 Kč\nRegistrace:\n\n* Předem (od 1. 3. do 30. 9) - Při registraci předem každý závodník získá deskovou hru Liga škol\n* Na místě (12:00 - 13:45)\n\n\nDoprovodný pro gram\n\n\n\nFotokoutek (M-Portal Zone) \nSká kací hrad\nVystoupení\nUkázka dalších sportů\n\n \n\n\nCL Sport Liga Škol\n\n\nŠkoly\, které chtějí platit startovné za své žáky\, p řípadně chtějí podávat hromadné přihlášky. Prosím kontaktujte n ás na e-mail: admin@clsport.cz nebo telefonick y +420 731 880 521\n\nPřihlášky: Předem nebo na místě 12:00 - 13:45\ n\nStart: 14:00\n\nStartovné: 30 Kč (za závodníka)\n\nDisciplíny:\n\n * 60 metrů (všechny kategorie)\n* Hod míčkem (potěr\, nejmladší a m ladší žactvo)\n* Vrh koulí (starší žactvo a dospělí)\n* Skok dale ký (všechny kategorie)\n* 400 metrů (potěr a nejmladší žactvo)\n* 8 00 metrů (mladší a starší žactvo\, dospělí)\n* Opičí dráha a ho d raketkou (předškolní)\n\nKategorie:\n\n* Předškolní (2013 a mladš í)\n* Potěr (11 a mladší)\n* Nejmladší žactvo (09–10)\n* Mladší žactvo (07 - 08)\n* Starší žactvo (05 - 06)\n* Dospělí (04 a starš í)\n\n \n\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20201003T200000 DTSTAMP:20200411T090931Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20201003T120000 LAST-MODIFIED:20200411T091031Z LOCATION:Stadion u Ploučnice Česká Lípa ORGANIZER;CN=admin@m-portal.cz:mailto:admin@m-portal.cz PRIORITY:5 SEQUENCE:4 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Liga škol - 20. ročník TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0C8760DA9A6D501000000000000000 010000000FBD64CB9152DD143AC997ACEA847B01E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Liga škol –\; 2 0. ročník

Základní informace

Místo: Stadion u Ploučnice Česká Lípa
Za čátek: 12:00
Oficiální zahájení: 14:00
Konec: 19:00
Startov né: 30 Kč
Registrace:

 • Před em (od 1. 3. do 30. 9) - Při registraci předem každý závodník získ á deskovou hru Liga škol
 • Na místě (12:00 - 13:45)

Doprovodný program

< span style='font-size:15.0pt\;font-family:"Segoe UI"\,sans-serif\;color:#3 33333'>
Fotokoutek (M-Portal Zone)
Skákací hrad
VystoupeníUkázka dalších sportů

 \;

CL Sport Liga Škol

Školy\, které chtějí platit startovné za své žáky\, případně chtějí podávat hromadné přihlášky. Pros ím kontaktujte nás na e-mail: admin@cl sport.cz nebo telefonicky +420 731 880 521

Přihlášky: Předem nebo na místě 12:00 - 13:45

Start: 14:00

Startovné: 30 Kč (za závodníka)

Disciplíny:

  60 metrů (všechny kategorie)
 • Hod míč kem (potěr\, nejmladší a mladší žactvo)
 • Vrh koulí (starší žactvo a dospělí)
 • Sk ok daleký (všechny kategorie)
 • 400 metrů (p otěr a nejmladší žactvo)
 • 800 metrů (mlad ší a starší žactvo\, dospělí)
 • < span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Segoe UI"\,sans-serif'>Opičí dráha a hod raketkou (předškolní)

Kategorie:

 • < span style='font-size:12.0pt\;font-family:"Segoe UI"\,sans-serif'>Předšk olní (2013 a mladší)
 • Potěr (11 a mladší )
 • Nejmladší žactvo (09–\;10)
 • Mladší žactvo (07 - 08)
 • Starší žactvo (05 - 06)
 • Dospělí (04 a starší)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:4 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200411T090931Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR